Pátek, 21 června, 2024
bydlení

HELUZ usnadňuje navrhování nosných konstrukcí

- Komerční sdělení -aktuality

Od zpracování základního výpočtu spotřeby materiálu až po řešení odvodu spalin komína, tedy ve všech fázích stavby, se mohou stavebníci z cihlového systému HELUZ spolehnout na pomoc odborníky a technické poradce společnosti HELUZ. Jak mohou využít např. poradenství statika, vysvětluje Ing. Zuzana Hejlová, hlavní statička společnosti HELUZ.

S čím vším můžete stavebníkovi v rámci statických služeb pomoci?

„Osobně preferuji to, aby statickou část celého projektu „zajišťoval“ jeden projektant (statik), který je obeznámen podrobně s celým projektem a který svým konkrétním statickým výpočtem prokáže, že konstrukce objektu zajistí přenesení všech vnějších sil působících na objekt tak, aby se vše zatížení bezpečně převedlo shora dolů až do základů. Toto je třeba vždy posoudit v souladu s koncepcí celého objektu s ohledem na všechny souvislosti, návaznosti dalších (nosných i nenosných) konstrukcí a konstrukčních detailů. Ideální stav projektování je, když projektant architektonicko-stavební části dokumentace již při vytváření základní půdorysné dispozice spolupracuje se zpracovatelem stavebně-konstrukční části. Tím lze hned od začátku „vyladit“ nosnou konstrukci objektu tak, aby mohla být navržena jednoduše a tím i ekonomicky optimálně.“

Máte nějaké nástroje, které lze využít?

„Jako pomoc projektantům na zpracování statického výpočtu zdiva, překladů a stropů máme připraveny pomůcky v Excelu, kde jsou automatizované výpočty podle normových vzorců, a to například. včetně doplňujících informací či vstupních předpokladů pro navrhování. V těchto programech jsou také již nadefinovány konkrétní statické parametry, a tak jsou programy ideální pomůckou pro navrhování zdiva HELUZ nebo stropů. Např. dle zadané tloušťky a typu zdiva program interaktivní nabízí typy cihel, jejich pevnostní třídy, způsob zdění az toho vyplývající materiálové charakteristiky zdiva. Výběr jednotlivých prvků je přehledný a to z roletového menu, které se přizpůsobuje již vybraným hodnotám. Tyto programy jsou ke stažení zdarma, a to po jednoduchém přihlášení v sekci pro odborníky na našich webových stránkách. Pomůcky jsou k ovládání velmi jednoduché, as jejich pomocí lze efektivně navrhovat nosné stěny z cihel HELUZ nebo navrhnout tloušťku stropu MIAKO či posoudit únosnost konkrétního typu panelů.“

Jednou ze služeb, které se statikou souvisí, je zmiňované zpracování plánů kladení stropů. V čem spočívá pomoc techniků HELUZ?

„HELUZ nabízí projektantům jako pomoc při zpracování jejich projektové dokumentace návrh plánu kladení stropů MIAKO nebo panelů HELUZ. V tom případě naši konstruktéři navrhnou tloušťku stropu pro konkrétní rovnoměrné zatížení a vezmou v úvahu také liniové zatížení od příček vyššího patra (např. v případě příček orientovaných kolmo na směr stropních nosníků zohlední jejich ekvivalentní rovnoměrné přitížení nebo pod příčkami orientovanými nejčastěji navrhuje zdvojení či ztrojnásobení stropních nosníků). Pokud jsou v projektu navrženy svislé nosné konstrukce vyššího patra na svislých nosných konstrukcích nižšího patra a jsou navrženy nosné stěny kolem schodiště, pak tento návrh plánu kladení zpravidla postačí a se spojením výše popsaného programu pro návrh tloušťky stropu MIAKO pak už jen stačí odsouhlasení projekt plán kladení odpovídá takovému statickému schématu, které sám předpokládal. Výstup z programu pro návrh tloušťky stropu pak může vložit jako přílohu do svého statického výpočtu celého objektu.

Další články autora

Comments

Mohlo by se vám líbit

Reklama

- Komerční sdělení -PR článek